王様万歳

صفحه اصلی     ⚪     آگهی ها     ⚪     مجلات     ⚪     سینمای فارسی     ⚪     عکسها     ⚪     کتابخانه     ⚪     آهنگها     ⚪     درباره جوانان     ⚪     تماس با ما     ⚪     بازگشت

دنیای ورزش

شماره ٢٠٣

شنبه ٢۶ امرداد ١٣۵٣

قیمت ١۵ ریالفهرست • در فینال پرشکوه جام ولیعهد، خوزستان ٤-٢ بر لرستان پیروز شد
 • قهرمان باشگاههای ترکیه ٠-٣ مغلوب ملی پوشهای ایران شد
 • تیمهای ملی برگزیده ایران برای بازیهای آسیایی
 • مسئولین و ورزشکاران پینگ پنگ تبریز در میزگرد دنیای ورزش
 • پاس فاتح جام دنیای ورزش
 • بازیهای آسیایی ١٩٧٤: فدراسیونهای جهانی چگونه تسلیم خواست ایران شدند؟
 • حاکم دبی در باشگاه بانک ملی ایران
 • در پنجمین دوره مسابقات کشتی آزاد جوانان کشتی گیران جوان خوزستان درخشیدند
 • محمد دستجردی: مقهور سرنوشت و شانس
 • 
  王様万歳