王様万歳

صفحه اصلی     ⚪     آگهی ها     ⚪     مجلات     ⚪     سینمای فارسی     ⚪     عکسها     ⚪     کتابخانه     ⚪     آهنگها     ⚪     درباره جوانان     ⚪     تماس با ما     ⚪     بازگشت

دنیای ورزش

شماره ٢٠٣

شنبه ٢۶ امرداد ١٣۵٣

قیمت ١۵ ریالفهرست  • در فینال پرشکوه جام ولیعهد، خوزستان ٤-٢ بر لرستان پیروز شد
  • قهرمان باشگاههای ترکیه ٠-٣ مغلوب ملی پوشهای ایران شد
  • تیمهای ملی برگزیده ایران برای بازیهای آسیایی
  • مسئولین و ورزشکاران پینگ پنگ تبریز در میزگرد دنیای ورزش
  • پاس فاتح جام دنیای ورزش
  • بازیهای آسیایی ١٩٧٤: فدراسیونهای جهانی چگونه تسلیم خواست ایران شدند؟
  • حاکم دبی در باشگاه بانک ملی ایران
  • در پنجمین دوره مسابقات کشتی آزاد جوانان کشتی گیران جوان خوزستان درخشیدند
  • محمد دستجردی: مقهور سرنوشت و شانس
  • 王様万歳