صفحه اصلی     |     آگهی ها     |     مجلات     |     سینمای فارسی     |     عکسها     |     کتابخانه     |     آهنگها     |     درباره جوانان     |     تماس با ما
روی جلد

وزارت امور خارجه

مجموعه قراردادها - جزوه شماره ۱

قراردادهای ایران و آرژانتین / ایران و آلمان

تألیف: دکتر محی الدین نبوی

تهران ۱۳۳۸فهرست


 • مقدمه آقای دکتر محی الدین نبوی - کارمند وزارت امور خارجه

 • بخش اول: قراردادهای ایران و آرژانتین

 • عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری آرژانتین

 • بخش دوم: قراردادهای ایران و آلمان

 • عهدنامه مودت بین دولتین ایران و آلمان
 • قرارداد اقامت بین دولتین ایران و آلمان
 • قرارداد تجاری و گمرکی و بحرپیمائی بین دولتین ایران و آلمان
 • ترجمه مراسله وزیر مختار آلمان به کفیل وزارت امور خارجه ایران
 • ترجمه مراسله وزارت امور خارجه به سفارت آلمان در طهران
 • ترجمه متن قرارداد حمایت تصدیقنامه های اختراعات و اسامی تجاری و حقوق مالکیت ادبی بین دولت شاهنشاهی ایران و آلمان
 • موافقتنامه راجع به همکاری اقتصادی و فنی دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری فدرال آلمان
 • موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری فدرال آلمان در مورد توسعه و تکمیل و اداره هنرستانهای تهران و تبریز
 • تبادل مکاتبات راجع به استان برلن
 • بازگشت به فهرست
  راهنما
  دریافت فایل آکروبات
  دریافت نسخه قابل چاپ با وضوح بالا
  مجموعه صفحات زیپ شده
  مرور آنلاین با فرمت فلش و اچ تی ام ال