صفحه اصلی     |     آگهی ها     |     مجلات     |     سینمای فارسی     |     عکسها     |     کتابخانه     |     آهنگها     |     درباره جوانان     |     تماس با ما     |     بازگشت
فهرست نوارهای ثبت شده سی بی اس

 آهــنــگآ و ا ز
 سی بی اس - فرامرز اصلانیاگه یه روزفرامرز اصلانی
 دیوار"
 دل اسیره"
 عبور"
 یارم کو"
 آهوی وحشی"
 دریغ"
 پرستوهای خسته"
 یاد گذشته"
 شب"
 
 سی بی اس - نوار شماره 28امون از دل مواحمد نبی زاده
 تعبیرشهره
 هیزم نیمه نیمهاحمد نبی زاده
 اشک منشهره
 حامیشهره
 خیالشهرام صولتی
 رفته از دستاحمد نبی زاده
 وای که دلماحمد نبی زاده
 
 سی بی اس - نوار شماره 38 - مرجانگمشدهمرجان
 قصه"
 کی صدا کرد منو"
 من همینم"
 سکه ماه"
 پرنده تنهام"
 سایه"
 قصه (بی کلام)ندارد
 
 سی بی اس - نوار شماره 40سال 2000داریوش
 سقوط"
 داد از این دل"
 گلایه ها"
 
 سی بی اس - نوار شماره 41تازه خانهضیا آتابای
 گاراژضیا آتابای
 خاطرهغواص
 رفته از دستاحمد نبی زاده
 نیشرامش
 عزیزترینعارف
 اشک منشهره
 کی بکیهضیا آتابای
 
 سی بی اس - نوار شماره 86 - مرجان - شوخپرنده تنهامرجان
 تکیه بر باد"
 جفت سلیمان"
 سایه"
 سکه ماه"
 شوخ"
 قصه"
 قمری"
 کی صدا کرد منو"
 موزیک بی کلامندارد
 
 سی بی اس - آوازهای دیگرمادرسیمین قدیری
 چشم بسته"
 بهترینها"
 فرزندم"
 پرنده"
 یک ستاره"
 باد"
 سبز سبز"
 دوست داشتن"
 من نوشتم باران"
 
 سی بی اس - ضیا میخواند...ما بیکرما بیکرضیا آتابای
 یا مصطفی"
 کرمانی"
 سکینه دایقزی"
 رینگو"
 هلاکم سیت"
 دیشب که بارون اومد"
 بوشلامبو"
 منیم لوبوقوم"
 کرمانی بی کلام"
 
 سی بی اس - نسرین، تسبیحخوشا دولت مستینسرین
 تسبیح"
 میخانه"
 قسمت"
 زیر چتر قشنگ تو"
 باورت کرده بودم"
 غربت"
 خنده سراب"