صفحه اصلی     |     آگهی ها     |     مجلات     |     سینمای فارسی     |     عکسها     |     کتابخانه     |     آهنگها     |     درباره جوانان     |     تماس با ما     |     بازگشت
فهرست نوارهای ثبت شده دوتار

 آهــنــگآ و ا ز
 دوتار - نوار شماره 1دلم تنگهمهستی
 مهمونیحسن شماعی زاده
 آبستار
 نشناختهپوران
 مردعارف
 دم بگیرینفرزین
 شمالحسن شماعی زاده
 حدیث عشقفرشته
 جوونیخیاط باشی
 بانوی ماگوگوش
 پریده خوابعارف
 غریب آشنا (هندی)ناشناس
 گل آفتابگردوننوش آفرین
 موزیک بی کلامندارد
 
 دوتار - نوار شماره 11سرابعارف
 پیشکشگوگوش
 ستاره آی ستارهبتی
 عزیزمازیار
 خودخواهگیتی
 شب اومدداریوش
 تفسیرفتانه
 جان جانمنوچهر سخایی
 پیشوازسرمه
 یوسف گمگشتهستار
 سوغاتیهایده
 خوش آمدیحسن شماعی زاده
 زمزمهحمیرا