صفحه اصلی     |     آگهی ها     |     مجلات     |     سینمای فارسی     |     عکسها     |     کتابخانه     |     آهنگها     |     درباره جوانان     |     تماس با ما     |     بازگشت
فهرست نوارهای ثبت شده اروس موزیک

 آهــنــگآ و ا ز
 اروس موزیک - بهترینهای مهرپویاقبیله لیلیعباس مهرپویا
 فانوس"
 صدا کن مرا"
 من که در تو مرده ام"
 دیوانه بود ایندل"
 غم تنهایی"
 آسمان می گرید امشب"
 هرگز دوباره عاشق نخواهم شد"
 ساز غمگین"
 گریه کردم"
 
 اروس موزیک - بهترینهای ویگنمهتابویگن
 سوگند"
 دو کبوتر"
 بازگشت"
 رقیب"
 بندر"
 عروس دریا"
 دل دیوونه"
 بخاطر او"
 آسمان آبی"
 جانم به قربانت"
 عکس من"
  گل سرخ"
 موزیک بی کلامندارد
 
 اروس موزیک - کنسرت جدید شهرهدل خوش باورشهره
 ای رفته برگرد"
 آفتاب و مهتاب"
 دل"
 اومدی"
 من و شب"
 چشم براه"
 آی بته بته"
 مقصد"
 برای تو"
 مغرور"
 تو بمون"
 دختر مشرقی"
 موزیک بی کلامندارد
 
 اروس موزیک - داود مقامی 2بر باد رفتهداود مقامی
 بهشت و جهنم"
 مرغ سرگردان"
 عروس مادرم"
 آواره میخانه"
 وای وای"
 قاصد عشق"
 فریده"
 وای از تو"
 آخدا"
 فریاد"
 
 اروس موزیک - کنسرت شاد حمید عبادیهمدمحمید عبادی
 نازاولایدی"
 سکینه دایقزی"
 زری خانم"
 گل گل"
 توی ماهناسی"
 شانه شانه"
 نارگیله"
 قاراگیلم"
 حصیری باسما دولان گل"
 
 اروس موزیک - بندری شادشهنازاحمد خزائی
 لاهو لل هورضازاده
 ای یار ای یارحسین کواری
 هله دان دانرضازاده
 وسیک وسیکامیر
 رقص بندریامیر
 سیاه سیاهشاهپور میلانی
 دختر چادر بسررضا عظیمی
 شهر بندررضازاده
 ویله ویلهرضا عظیمی
 اوفی اوفیرضازاده
 امواج کارونرضا عظیمی