صفحه اصلی     |     آگهی ها     |     مجلات     |     سینمای فارسی     |     عکسها     |     کتابخانه     |     آهنگها     |     درباره جوانان     |     تماس با ما     |     بازگشت
فهرست نوارهای ثبت شده استریو پاریز

 آهــنــگآ و ا ز
 استریو پاریز - نوار شماره 7گل سنگستار
 یوسف گمگشتهستار
 وارثستار
 سرسپردهستار
 بتستار
 غربتستار
 همزادستار
 مهرگانابی
 بما گفتنشاهرخ
 سحر میشهحمید
 نجوانادر
 دایه دایهغیابی
 
 استریو پاریز - نوار شماره 21 - آلبوم جدید نلی (2)آهوی فرارینلی
 آئینه امید"
 باید با تو"
 بوسه"
 پرواز"
 پولک نقره ای"
 پیچک"
 پیشواز"
 در آسمان"
 رویا"
 لحظه دیدار"
 مرا باور کن"
 موج امید"
 نفرین"
 همرنگ پاییز"
 قدم رنجه"
 بهار آمد"
 
 استریو پاریز - نوار شماره 72 - کنسرت فرشتهمعبودفرشته
 آدمهای عاشق"
 مگه نبود"
 چشم سیاه"
 کی میشه"
 وای از این زمونه"
 نم نم بارون"
 شهر خالی"
 دیگه دنبالم نیا"
 عزیزم گریه نکن"
 یار من"
 مگه از سنگه دلم"
 تنها ماندم"
 حدیث عشق"