صفحه اصلی     |     آگهی ها     |     مجلات     |     سینمای فارسی     |     عکسها     |     کتابخانه     |     آهنگها     |     درباره جوانان     |     تماس با ما     |     بازگشت
فهرست نوارهای ثبت شده استریو پرستو

 آهــنــگآ و ا ز
 استریو پرستو - آلبوم اکی بنائیرشید خاناکی بنایی
 فهمت بره بالا"
 مستی کلندر"
 سبزه رو"
 گل پامچال"
 مرغ سحر"
 پاپو سلیمانی"
 خروسک"
 بمیرم برات"
 شاه من ماه من"
 
 استریو پرستو - حرف نگفتهلیلی لیلیجمشید نجفی
 دلم تنگهعمیمی نژاد
 الوداعایرج مهدیان
 بابا کوهیمهستا
 شاه مردانجمشید نجفی
 مرجانهجهانگیر
 شاخه گلبهروز مقدم
 زیم زیمنیلوفر
 حرف نگفتهعباس قادری
 فاصلهمریم روحپرور
 رقص گلنیلوفر
 دوباره برمیگردمعباس قادری
 
 استریو پرستو - کنسرت آغاسی 2قهر و نازآغاسی
 شب چراغ"
 حوری"
 قشنگه"
 دلگیر"
 آشتی"
 قول و قرار"
 رسوا"
 روز جمعه"
 بیا بالا"
 سیاها"
 موزیک بی کلامندارد