صفحه اصلی     |     آگهی ها     |     مجلات     |     سینمای فارسی     |     عکسها     |     کتابخانه     |     آهنگها     |     درباره جوانان     |     تماس با ما     |     بازگشت
فهرست نوارهای ثبت شده استریو داریوش

 آهــنــگآ و ا ز
 استریو داریوش - نوار شماره 237 - مرتضی احمدیغش میکنم براتمرتضی احمدی
 رقص روحوضی"
 آه میکشم"
 آمیرزا"
 آره آره"
 شهر اصفهان"
 شاطرعلی محمد"
 سیاه مشکل گشاست"
 اوفینا"
 رقص روحوضی"
 
 استریو داریوش - آلبوم طاهرزادهآلونکطاهرزاده
 پری برفی"
 گلسرخ"
 شب دریاچه"
 نجابت"
 خورشید در آئینه"
 کوچه"
 حرفا ترانه میشن"
 کوچ"
 غنچه خورشید"
 یادته"
 موزیک بی کلامندارد