صفحه اصلی     |     آگهی ها     |     مجلات     |     سینمای فارسی     |     عکسها     |     کتابخانه     |     آهنگها     |     درباره جوانان     |     تماس با ما     |     بازگشت
فهرست نوارهای ثبت شده استریو سینا

 آهــنــگآ و ا ز
 استریو سینا - نوار شماره 502 - آلبوم گوگوشحضرت عشقگوگوش
 طلاق"
 من آمده ام"
 منو بشناس"
 مرهم"
 دریغ"
 هجرت"
 شکایت"
 دریائی"
 شب شیشه ای"
 دیگه گریه دلو وانمیکنه"
 دیگه اشکم واسه من ناز میکنه"
 بین ما هرچی بوده تموم شده"
 موزیک بی کلامندارد
 
 استریو سینا - نوار شماره 571 - گلریزان جدیدجدائیافسر شهیدی
 مسافر غریبهحمیرا
 هوای یارمهستی
 نفرینستار
 هله دان دانبتی
 آخرین دیدارروح انگیز
 ای رفته برگردشهره
 عرضهنوش آفرین
 شوخمرجان
 ای مردفرشته
 دلشهره
 گل در گلروح انگیز
 
 استریو سینا - نوار شماره 572 - گلریزان جدید (2)جدائیافسر شهیدی
 تنها نرو به تهرونافسر شهیدی
 خداحافظروح انگیز
 آمدنتافسر شهیدی
 شیرین جانگلپایگانی
 مسافر غریبحمیرا
 هوای یارمهستی
 شهادتداریوش
 کوله بارشاهرخ
 فریاد عشقگلپایگانی
 هم قسمروح انگیز
 موزیک بی کلامندارد
 
 استریو سینا - فروغی جدیدقریهفریدون فروغی
 سال قحطی"
 حقه"
 دوتا چشم سیاه داری"
 طلوع خونین"
 طاهره"
 شیاد"
 تنگنا"