صفحه اصلی     |     آگهی ها     |     مجلات     |     سینمای فارسی     |     عکسها     |     کتابخانه     |     آهنگها     |     درباره جوانان     |     تماس با ما     |     بازگشت
فهرست نوارهای ثبت شده استریو گلچین

 آهــنــگآ و ا ز
 استریو گلچین - نوار شماره 55پرنده مهاجرمهستی
 هوای خاکهایده
 صید دلحمیرا
 هوای یارمهستی
 من خودم رفتنیمهایده
 مسافر غریبهحمیرا
 غمگین و تنهامهستی
 بزن تارهایده
 شب عاشقحمیرا
 قبله گاهمهستی
 حرف تازههایده
 همزبونم باشحمیرا
 
 گلچین - کنسرت جدید داریوشنجاتداریوش
 نیستی"
 ای عشق"
 فاجعه"
 دیوار"
 مصلوب"
 سال 2000"
 سقوط"
 داد از این دل"
 موزیک بی کلامندارد