صفحه اصلی     |     آگهی ها     |     مجلات     |     سینمای فارسی     |     عکسها     |     کتابخانه     |     آهنگها     |     درباره جوانان     |     تماس با ما     |     بازگشت
فهرست نوارهای ثبت شده استریو مولن روژ

 آهــنــگآ و ا ز
 استریو مولن روژ - نوار شماره 11میوه فروشایرج
 بنا"
 عطارباشی"
 گلفروش"
 قهوه چی"
 رهگذر"
 از تو به یک اشاره"
 موزیک بی کلامندارد
 
 استریو مولن روژ - نوار شماره 92گل سنگستار
 تعظیم"
 سرسپرده"
 آوازخوان"
 صدای زنگوله ها"
 دلتنگی"
 عسل"
 هراس"
 شکوه"
 شام آخر"
 
 استریو مولن روژ - نوار شماره 120 - تکخالدلقکقاسم گلی
 نازی نازیسیما بینا
 نمکیدرویش جاویدان
 گل کردروح انگیز
 درویشگلپا
 گل لالهنصیری
 حال که دیوانه شدمسلی
 حرف بوسهمازیار
 دیوونه چه میدونهجمشید نجفی
 از توداریوش
 پریشونیایرج
 سیاه چشمسیما بینا
 
 استریو مولن روژ - نوار شماره 170رهائیداریوش
 زهره"
 بن بست"
 رهگذر عمر"
 بوی خوب گندم"
 پریا"
 چشم من"
 یاد تو"
 جدائی"
 آسمون با من و تو قهره دیگه"
 مهلقا"
 غم، مهمان ناخوانده"
 
 استریو مولن روژ - نوار شماره 234عبادتایرج حبیبی
 بدنام"
 قمارباز"
 فرزانه"
 حوری"
 خط باطل"
 مرد نوازنده"
 فقرا"
 تصادف"
 هروئین"
 اشتباه پدر"
 موزیک بی کلامندارد
 
 استریو مولن روژ - نوار شماره 558 - آلبوم منوچهرلب دریامنوچهر سخایی
 بابا رو بوس کن"
 بذار امشب بخوابم"
 بله دوستش دارم"
 آملا علی"
 هنوزم دوستت دارم"
 اشکهای من"
 قدیما یادش بخیر"
 جدا از تو"
 صنوبر"
 پرستو"
 پشیمون بر می گردم"
 نگو خداحافظ"
 عروسی"
 
 استریو مولن روژ - نوار شماره 617 - جدید قادریسنگعباس قادری
  مرجانه"
 ناز تو"
 حرف نگفته"
 نمیخوامت"
 لبخند"
 غنچه گل"
 نجاتم ده"
 زندگی"
 عشق اومده"
 ده لو خوشگله"
 موزیک بی کلامندارد
 
 استریو مولن روژ - نوار شماره 657 - آلبوم جدید تاجیکخاطره بهارتاجیک
 انتظار"
 ساده دل"
 آشنای دل"
 زهره"
 نخلستان"
 گذشته شیرین"
 دو کبوتر"
 ماه کنعان"
 از یاد رفته"