صفحه اصلی     |     آگهی ها     |     مجلات     |     سینمای فارسی     |     عکسها     |     کتابخانه     |     آهنگها     |     درباره جوانان     |     تماس با ما     |     بازگشت
فهرست نوارهای ثبت شده استریو ایران صدا

 آهــنــگآ و ا ز
 ایران صدا - تصنیف نامه (1)غمنامهگلپا
 صدام کنافسر شهیدی
 بارانسروژ
 فریادنوش آفرین
 کوچ عشقمحمود وصفی
 دوستسعید محمدی
 میشل استروگفسروژ
 صبح روشنوالا
 میعادحسن شماعی زاده
 بهار و گلمحمد باغبان
 صدفمرتضی
 شبگردگلپا
 پاره پوشانمحمود وصفی
 موزیک بی کلامندارد
 
 ایران صدا - تصنیف نامه (2)ایران من (پرچم)محمود وصفی
 دوستت دارماحمد طاهر
 Gule Guleآژدا پکان
 بزک نمیر بهار میادسرور
 گل منروح انگیز
 مرد غریبفریدون فروغی
 این توئی که قلبمو میلرزونیروح انگیز
 بزک نمیر بهار میاد (بی کلام)ندارد
 گریه را به مستی بهانه کردممرضیه
 خونهکامران
 عاشقت هستماحمد طاهر
 موزیک بدون کلامندارد