صفحه اصلی     |     آگهی ها     |     مجلات     |     سینمای فارسی     |     عکسها     |     کتابخانه     |     آهنگها     |     درباره جوانان     |     تماس با ما     |     بازگشت
فهرست نوارهای ثبت شده چشمک

 آهــنــگآ و ا ز
 چشمک - نوار شماره 28 - داریوش 1چشم منداریوش
 دستهای تو"
 بمن نگو دوستت دارم"
 زندگی یه بازیه"
 مه لقا"
 تلافی"
 آسمون با من و تو قهره دیگه"
 سپید و سیاه"
 گذشته های دور"
 غم، مهمان ناخوانده"
 بوی خوب گندم"
 زندونی"
 
 چشمک - نوار شماره 183 - کنسرت آزیتاباز امشبآزیتا
 صبر و حوصله"
 گناهکار"
 تلافی"
 من هستم"
 چشم گریان"
 ثانیه ها"
 خدا چکارت کنه"
 زیبای دوروزه"
 دختر افسرده"
 یار سفر کرده"
 موزیک بی کلامندارد
 
 چشمک - نوار شماره 219 - قاسم جبلیکاسه صبرقاسم جبلی
 خوبی و محبت"
 باشکوه"
 عشق بی ثمر"
 مرغ هوس"
 خاطرات درهم"
 گریه مکن"
 مینا"
 انتظار"
 گل ناز"
 چرا رفت"
 چرا ننالم"
 ناکام"
 موزیک بی کلامندارد
 
 چشمک - نوار شماره 313 - قادری (9)لال بشه زبون منعباس قادری
 پیکر سنگی"
 خواب آشفته"
 نفرین"
 عشق اومده"
 سر بهوا"
 عاشقت مرد"
 عذر بدتر از گناه"
 انتقام"
 عمر دوباره"
 
 چشمک - نوار شماره 328 - یساری 3محرابجواد یساری
 مادر"
 آرامش"
 هفت آسمون"
 مرد"
 دسته گل"
 نیرنگ"
 همسایه خورشید"
 انار دون دون"
 قصه مرد منتظر"
 
 چشمک - نوار شماره 404دیگه دنبالم نیافرشته
 چون و چرا"
 نم نم بارون"
 مگه از سنگه دلم"
 نفرین بر تنهائی"
 یار من"
 عزیزم گریه نکن"
 تنها ماندم"
 اشک و خنده"
 قصه آشنایی"
 پرستو"
 گل سرخ"
 مگه نبود"
 شهر خالی"