صفحه اصلی     |     آگهی ها     |     مجلات     |     سینمای فارسی     |     عکسها     |     کتابخانه     |     آهنگها     |     درباره جوانان     |     تماس با ما     |     بازگشت
فهرست نوارهای ثبت شده خانه نوار

 آهــنــگآ و ا ز
 خانه نوار - نوار شماره 220 - حسین فرجیشیپورچیحسین فرجی
 پاچنار"
 شیرین"
 دلکم"
 گور گور"
 غم دنیا"
 آهو خانم"
 گرفتار"
 شاه صنم"
 مریم"
 
 خانه نوار - نوار شماره 267 - آلبوم قادریدختر چه قشنگیعباس قادری
 دوست"
 مرد عاشق"
 خدای عشق"
 عشق یکسره"
 آدم عاقل"
 بی تو"
 برو راحتم بذار"
 بخت بد"
 بی خداحافظی"
 
 خانه نوار - نوار شماره 320 - آلبوم یساریمحرابجواد یساری
 مادر"
 هفت آسمون"
 مرد"
 همسایه خورشید"
 قصه مرد منتظر"
 انار دون دون"
 نیرنگ"
 دسته گل"
 آرامش"
 
 خانه نوار - نوار شماره 426هفته خاکستریفرهاد مهراد
 شبانه"
 آینه ها"
 اسیر شب"
 خسته"
 جمعه"
 رضا موتوریفریدون فروغی
 همیشه غایب"
 تنگنا"
 قوزک پا"
 ماهی خسته من"
 نماز"
 کشتن شاپرکها"
 پروانه من"
 
 خانه نوار - نوار شماره 505بابا حیدرآزیتا
 مگه حوصله داری"
 نا امید"
 الهی"
 غریب شهر"
 تو را نخواهم بخشید"
 تورو دارم"
 بی تو"
 دل دیوانه"
 قناری"
 
 خانه نوار - نوار شماره 605نجاتداریوش
 نیستی"
 آه عشق"
 فاجعه"
 دیوار"
 مصلوب"
 سال 2000"
 سقوط"
 داد از این دل"
 جشن دلتنگی"
 از تو"
 قلندر"