صفحه اصلی     |     آگهی ها     |     مجلات     |     سینمای فارسی     |     عکسها     |     کتابخانه     |     آهنگها     |     درباره جوانان     |     تماس با ما     |     بازگشت
فهرست نوارهای ثبت شده سوپر جاوید

 آهــنــگآ و ا ز
 سوپر جاوید - نوار شماره 180یا محمددرویش جاویدان
 مناجات
 خدا خدا
 ای خدا
 صدای اذان
 همسرم
 مسافر
 پیر و جوان
 بی تو
 بد نکن
 وطن من
 پدرسوخته
 یا مرتضی علی
 موزیک بی کلامندارد