صفحه اصلی     |     آگهی ها     |     مجلات     |     سینمای فارسی     |     عکسها     |     کتابخانه     |     آهنگها     |     درباره جوانان     |     تماس با ما     |     بازگشت
فهرست نوارهای ثبت شده سوپر کاست

 آهــنــگآ و ا ز
 سوپر کاست - نوار شماره 1 - ترانه های فیلمی عهدیه (1)شوهر، شوهرعهدیه
 نون و پنیر"
 الحذر"
 حالیته"
 هزار خاطرخواه"
 اشتباه کردی"
 بابا ایوالا"
 جیزه، جیزه"
 رقص کمر"
 آقا رضا نانوا"
 کاسه کوزه ها"
 دم غنیمته"
 کولی"
 موزیک بی کلامندارد
 
 سوپر کاست - داریوش گوگوش ستار مرجانبه من نگو دوستت دارمداریوش
 غریب آشناگوگوش
 نفرینستار
 شوخمرجان
 من و دلداریوش
 مردابگوگوش
 بتستار
 قمریمرجان
 آسمون با من و تو قهره دیگهداریوش
 من و توگوگوش
 شام آخرستار
 تکیه بر بادمرجان
 جفت سلیمانمرجان
 
 سوپر کاست - آلبوم افشین مقدمآخرین طبیبافشین مقدم
 جای تو خالی"
 به من نخند"
 آهو"
 غریبونه"
 شیطنت"
 مسافر"
 میترسم"
 زمستون"
 پاک باخته"
 پشیمان"
 گذشته"
 
 سوپر کاست - سوزان (1)مرد مردونهسوسن
 وقتیکه عشق میاد"
 خداحافظ"
 عدد بیست"
 ننه پیره"
 الهی دورت بگردم"
 چوب گناه"
 دو دوتا میشه چهارتا"
 بی پناه"
 آوازه خوان"
 با خنده ها قهرم"
 
 سوپر کاست - آلبوم حسین موفق (3)مسافرحسین موفق
 ساز زمونه"
 اگه ولم کنی"
 چوپان"
 آسمان"
 آدم"
 بیتا"
 اسم تو"
 اول خریدار"
 عکستو قاب میگیرم"
 رفیق بد"
 موزیک بی کلامندارد