صفحه اصلی     |     آگهی ها     |     مجلات     |     سینمای فارسی     |     عکسها     |     کتابخانه     |     آهنگها     |     درباره جوانان     |     تماس با ما     |     بازگشت
فهرست نوارهای ثبت شده قصر نوار

 آهــنــگآ و ا ز
 قصر نوار - نوار شماره 165 - آلبوم مرضیهبیا بیامرضیه
 فروغ دیده"
 قصه وفا"
 به میخانه بیا"
 بیاد تو"
 خاطرات"
 برو"
 رفته بودم"
 نگاه گویا"
 بی کلامندارد
 
 قصر نوار - آلبوم شجاعیچه سخته بی عشقحسن شجاعی
 بهار"
 ای عشق"
 عزیز مصر"
 عروسک"
 حرف حق تلخه"
 مرد تنها"
 نیمه شب"
 قصه اشک"
 پیکر تراش"
 کبوتر حرم"
 موزیک بی کلامندارد