صفحه اصلی     |     آگهی ها     |     مجلات     |     سینمای فارسی     |     عکسها     |     کتابخانه     |     آهنگها     |     درباره جوانان     |     تماس با ما     |     بازگشت
فهرست نوارهای ثبت شده ن م و ن ه

 آهــنــگآ و ا ز
 نمونه - نوار شماره 2غمگین و تنهامهستی
 مسافر غریبهحمیرا
 نمی خوامهایده
 عزیز رفتهمهستی
 شب عاشقحمیرا
 بزن تارهایده
 بیگانهمهستی
 همزبونم باشحمیرا
 خداحافظهایده
 دلم تنگهمهستی
 وای وایحمیرا
 من خودم رفتنیمهایده
 
 نمونه - نوار شماره 6حضرت عشقگوگوش
 وحدتفرهاد مهراد
 نفرینستار
 دلم گرفتهشاهرخ
 فاجعهداریوش
 مولای سبز پوشابی
 نفس منو بگیرگوگوش
 شبانه 2فرهاد مهراد
 یادنامهشاهرخ
 باغ بلورابی
 دوستت دارمبتی
 دیوارداریوش
 
 نمونه - نوار شماره 41رازالهه
 هوای دیارشهرام شب پره
 ما به هم نمی رسیمگوگوش
 عابرحبیب
 دشمنستار
 سرگردانداریوش
 قدم رنجهنلی
 باید درو کردفرامرز اصلانی
 ای یارشهرام شب پره
 حقهفریدون فروغی
 ایران ایرانستار
 وطنوفا
 
 نمونه - نوار شماره 43پاینده باد ایرانابی
 مولای سبز پوش"
 برج"
 سادگی مرا ببخش"
 خالی"
 پیچک"
 سفر"
 کویر"
 گل واژه"
 نازی ناز کن"
 شب مرد تنها"
 شب زده"
 
 نمونه - نوار شماره 44پاینده باد ایرانابی
 ستاره آی ستارهبتی
 گفتنی هافرهاد مهراد
 ما به هم نمی رسیمگوگوش
 شیادفریدون فروغی
 شکستهمرجان
 صوفیستار
 هوای خاکهایده
 تنهائیگلپا
 نفریننلی
 من از سفر میامسهراب
 موزیک بی کلامندارد