صفحه اصلی     |     آگهی ها     |     مجلات     |     سینمای فارسی     |     عکسها     |     کتابخانه     |     آهنگها     |     درباره جوانان     |     تماس با ما     |     بازگشت
فهرست نوارهای ثبت شده ویسپور

 آهــنــگآ و ا ز
 ویسپور - نوار شماره 1 - داریوش 1سال 2000داریوش
 قلندر"
 سقوط"
 شقایق"
 گل بارون زده"
 داد از این دل"
 گلایه ها"
 اجازه"
 عشق من عاشقم باش"
 بخود رسیدن"
 بی همگان بسر شود"
 
 ویسپور - نوار شماره 3قلندرداریوش
 جشن دلتنگی"
 خورشید خانم"
 از تو"
 اجازه"
 فریاد زیر آب"
 عشق من عاشقم باش"
 به خود رسیدن"
 نفرین نامه"
 برادر جان"
 
 ویسپور - نوار شماره 4پریاداریوش
 شقایق"
 گل بارون زده"
 عروسک قصه من"
 طلایه دار"
 یاور همیشه مومن"
 شبخون"
 حسود"
 مهلقا"
 زندگی یه بازیه"
 
 ویسپور - نوار شماره 17رحم کنابی
 شب مرد تنها"
 شکار"
 بدرقه"
 بند"
 عسل"
 میلاد"
 اسیر"
 چشمه"
 خورجین"
 تو کی هستی"
 سایه"
 
 ویسپور - نوار شماره 116داد از این دلداریوش
 جشن دلتنگی"
 خورشید خانم"
 به خود رسیدن"
 فریاد زیر آب"
 عشق من عاشقم باش"
 برادر جان"
 شقایق"
 نفرین نامه"
 از تو"
 
 ویسپور - نوار شماره 126 - آلبوم نلیکی بودنلی
 دو پرنده"
 آلبوم"
 یک روز تازه"
 دوستت دارم"
 پیام"
 حباب"
 اسکله"
 وسوسه"
 قصه رفتن"
 عروسک شکسته"
 ژاپنی"
 
 ویسپور - نوار شماره 132 - فریدون فروغی 1ماهی خسته منفریدون فروغی
 زندون دل"
 غم تنهائی اسیرت میکنه"
 پروانه من"
 آدمک"
 همیشه غایب"
 گرفتار"
 هوای تازه"
 خاک"
 قاصدک"
 قوزک پا"
 تنگنا"
 
 ویسپور - نوار شماره 141 - آلبوم پوران (1)ویون بشی ایدلپوران
 راستی چه زود میگذره"
 ملا ممد جان"
 کیه کیه در میزنه"
 دیگر مگو"
 جام شراب"
 بنوش بنوش"
 از تو گذشتم"
 طوفان"
 شکوه ها"
 سرنوشت"
 رها"
 ستاره"
 گل یخ"
 اولین عشق"
 موزیک بی کلامندارد
 
 ویسپور - نوار شماره 165 - عارف (1)ناز نگاهعارف
 خدا عشق را آفرید"
 دود از کنده پا میشه"
 مگه عاشقی ننگه"
 هرکسی با تو باشه، پیر نمیشه"
 قربون هرچی خوشگله"
 زیر باران"
 اگه دیوونگی عشقه درسته"
 سر کوه شمران"
 وقتیکه آدم عاشقه"
 کی میگه"
 قصه اتل متل"
 قصه شهر سکوت"
 ابرها"
 دشمن دیگران"
 موزیک بی کلامندارد