صفحه اصلی     |     آگهی ها     |     مجلات     |     سینمای فارسی     |     عکسها     |     کتابخانه     |     آهنگها     |     درباره جوانان     |     تماس با ما     |     بازگشت
فهرست نوارهای ثبت شده استریو پرناز

 آهــنــگآ و ا ز
 استریو پرناز - نوار شماره 20 - آلبوم آزیتا 2خاطره هاآزیتا
 قبله عشق"
 سنگر"
 کجا رفت"
 کلبه چوبی"
 الهی خیر نبینی"
 خاطرخوام"
 لالائی"
 دختر تنها"
 شیراز"
 زندگی"
 دختر غم"