صفحه اصلی     |     آگهی ها     |     مجلات     |     سینمای فارسی     |     عکسها     |     کتابخانه     |     آهنگها     |     درباره جوانان     |     تماس با ما     |     بازگشت
فهرست نوارهای ثبت شده سوپر کاسپین

 آهــنــگآ و ا ز
 سوپر کاسپین - نوار شماره 4 - پوران 1گل اومد بهار اومدپوران
 شب خوش بود"
 شب رویایی"
 فتنه"
 باغبان"
 سفری در شب"
 عشق و فراموشی"
 حدیث آشنایی"
 شب میایی سرشب میایی"
 نغمه فروردین"
 گردش صحرا"
 اسرار ساز"
 
 سوپر کاسپین - نوار شماره 7 - پوران 4شانهپوران
 آهو"
 بهار جوانی"
 گل باران"
 صفای ده"
 گلشن هستی"
 شبهای انتظار"
 غرور شکسته"
 چشمه"
 دام هوس"
 رقص دختران"
 موزیک بی کلامندارد
 
 سوپر کاسپین - نو آوران 1نفریننلی
 خونه خالهستار
 آرزوی فرداهایده
 خستهداریوش
 پوست شیرابی
 مرا ببوسگلنراقی
 همسرمازیار
 همسفرستار
 طلسمناصر
 عادتمازیار
 پروازنامدار
 هرزه گیاهتامی
 
 سوپر کاسپین - نو آوران 2قدم رنجهنلی
 کندوابی
 شهر خالیفرشته
 ماهیگیرمازیار
 حقایقوثوق
 گل حسرتحمید
 کبوترمازیار
 تو دروغات هم قشنگهناصر
 گلهکسری
 اردشیر و کامراناکی بنایی
 نمک زندگیسهیل
 هفت روز هفتهمهرداد
 خوبترین خوبهافریدون فرهی