صفحه اصلی     |     آگهی ها     |     مجلات     |     سینمای فارسی     |     عکسها     |     کتابخانه     |     آهنگها     |     درباره جوانان     |     تماس با ما     |     بازگشت
فهرست نوارهای ثبت شده استریو کاسکو

 آهــنــگآ و ا ز
 استریو کاسکو - نوار شماره 131 - جدید یساری (5)سپیده دمجواد یساری
 مناجات"
 آتیش بجون"
 دل من"
 عاشقی"
 الهی الهی"
 صبر ایوب"
 نفرین بد چشم"
 دل شکسته"
 موزیک بی کلامندارد
 
 استریو کاسکو - نوار شماره 170 - تازه های کوچه بازاریگل مریمفرشید
 قشنگ بی محبتعباس قادری
 غروبفرشید
 میناحسین بدیعی
 کبوتر نامه برسوزان
 تعظیمفرشید
 همسفرایرج مهدیان
 کبوتر بچهفرشید
 التماسعباس قادری
 ای دنیاصمد نوریان
 عروس جهاز ندارهاکبر حاتمی
 بی کلامندارد