صفحه اصلی     |     آگهی ها     |     مجلات     |     سینمای فارسی     |     عکسها     |     کتابخانه     |     آهنگها     |     درباره جوانان     |     تماس با ما     |     بازگشت
فهرست نوارهای ثبت شده استریو پژمان

 آهــنــگآ و ا ز
 پژمان - گلریزان شماره (3)هوای وطنشهرام
 قدم رنجهنلی
 حقهفریدون فروغی
 ما به هم نمی رسیمگوگوش
 پرستومازیار
 پرندهکوروش یغمایی
 دلم تنگهشهرام
 هوای خاکهایده
 دلم میلرزهداریوش
 تو نیستیفرشته
 خونهستار
 خستهداریوش