صفحه اصلی     |     آگهی ها     |     مجلات     |     سینمای فارسی     |     عکسها     |     کتابخانه     |     آهنگها     |     درباره جوانان     |     تماس با ما     |     بازگشت
فهرست نوارهای ثبت شده استریو نغمه سرا

 آهــنــگآ و ا ز
 استریو نغمه سرا - نوار شماره 71 - هایده حمیرا مهستیمن خودم رفتنیمهایده
 وای وایحمیرا
 بیگانهمهستی
 شب زنده داریهایده
 وقتی که تو رفتیحمیرا
 مگیرش از منمهستی
 خداحافظهایده
 گذشتهحمیرا
 قبله گاهمهستی
 بخششهایده
 باور ندارمحمیرا
 بی کلامندارد