صفحه اصلی     |     آگهی ها     |     مجلات     |     سینمای فارسی     |     عکسها     |     کتابخانه     |     آهنگها     |     درباره جوانان     |     تماس با ما     |     بازگشت
فهرست نوارهای ثبت شده استریو آناکو

 آهــنــگآ و ا ز
 استریو آناکو - نوار شماره 216 - رامش (1)دلم برات هلاکهرامش
 قسمت"
 بلا بلا بگیری"
 تورو هرکسی که بخواد"
 شب عروسی"
 عشوه گر"
 دست رودست گذاشتن"
 چه میشه گفت"
 آواره جهان"
 اگه صبح بشه"
 هدیه تولد"
 آدمک"
 بگو بگو"
 کوچه ها"
 تهمت"
 بی کلامندارد
 
 استریو آناکو - نوار شماره 257 - جاویدان (8)درویشدرویش جاویدان
 باباکوهی"
 واسه خاطر تو بود"
 خانقاه"
 چینی بندزن"
 عموصالح"
 یمبو سنه"
 روز میشه شب"
 چشمه و درخت"
 بوی آزادی"