صفحه اصلی     |     آگهی ها     |     مجلات     |     سینمای فارسی     |     عکسها     |     کتابخانه     |     آهنگها     |     درباره جوانان     |     تماس با ما     |     بازگشت
فهرست نوارهای ثبت شده سوپر سل

 آهــنــگآ و ا ز
 سوپر سل - نوار شماره 9 - جدیدترین لیلا فروهراینو از تو یاد گرفتملیلا فروهر
 ساده"
 محال"
 دو کبوتر"
 جولین"
 عاشق میدونه"
 چشمه نور"
 نیاز"
 گل زرد"
 بوی توقف"
 یک نفس عطر تو بس"
 عاشق خسته"
 قسم بتو"
 فریاد یک درد"