صفحه اصلی     |     آگهی ها     |     مجلات     |     سینمای فارسی     |     عکسها     |     کتابخانه     |     آهنگها     |     درباره جوانان     |     تماس با ما     |     بازگشت
فهرست صفحه های ثبت شده کمپانی پارس رکورد

 • محمد نوری : «آرزوها» و «عروسی» (پارس رکورد)
 • حسن شجاعی : صبر خدا (پارس رکورد)
 • جمال وفایی : «نیر» و «خسته ام» (پارس رکورد)
 • عهدیه : «عشق گذشته» و «با من بمان» (پارس رکورد)
 • عهدیه - درویش جاویدان : «سلیمان» و «ملا مصطفی» (پارس رکورد)
 • پروا : «مثل عشقه مثل جونه» و «تو اینور جوب من اونور جوب» (پارس رکورد)
 • راشین : «دروغ» و «بمن بگین چکار کنم» (پارس رکورد)
 • ایرج مهدیان : «آینه ها راست نمیگن» و «واسا واسا» (پارس رکورد)
 • دینامیک : «گریه امونم نمیده» و «دیگه بسه» (پارس رکورد)
 • دینامیک : «من نمیگم دلم میگه» و «نمک لبات» (پارس رکورد)
 • الهه : «دیر اومدی زود میخوای بری» و «بگو بازم دوستم داری» (پارس رکورد)
 • ساسان : «دنیا را چه دیدی» و «سر راهی» (پارس رکورد)