صفحه اصلی     |     آگهی ها     |     مجلات     |     سینمای فارسی     |     عکسها     |     کتابخانه     |     آهنگها     |     درباره جوانان     |     تماس با ما     |     بازگشت
فهرست صفحه های ثبت شده کمپانی گلدن رکورد

  • الهه : «نوبر بهار» و «دونه دونه - ربزه ریزه» (گلدن رکورد)
  • ایرج : آهنگهای فیلم بهشت دور نیست (گلدن رکورد)
  • تاجیک : «شب میگون» و «نفرین بر زمانه» (گلدن رکورد)
  • رامش : «ندیده بودم» - گوگوش و قنبری : «هزارپر» (گلدن رکورد)
  • عهدیه : آهنگهای فیلم هنگامه (گلدن رکورد)
  • فریدون فرخزاد : آهنگهای فیلم دلهای بی آرام (گلدن رکورد)
  • گوگوش : «بیقرار» و «RESPECT&IN THE MIDNIGHT HOUR» (گلدن رکورد)