صفحه اصلی     |     آگهی ها     |     مجلات     |     سینمای فارسی     |     عکسها     |     کتابخانه     |     آهنگها     |     درباره جوانان     |     تماس با ما     |     بازگشت
فهرست صفحه های ثبت شده کمپانی مونوگرام

 • آقاسی : «مرو با دیگری» و «جومه نارنجی» (مونوگرام)
 • پوران : «بشنو و باور نکن (دل با صفا کجا پیدا میشه؟)» و «یکی یکدونه» (مونوگرام)
 • داود مقامی : «یتیم» و «دوران طلائی» (مونوگرام)
 • رامش : آهنگهای فیلم زیر گنبد کبود (مونوگرام)
 • رامش و عارف : زسفر برگردد (مونوگرام)
 • گوگوش و قنبری : «جاده هراز» - رامش و قنبری : «ماشین شخصی» (مونوگرام)
 • سعید : «قصه تو» و «کوچه عشق» (مونوگرام)
 • عارف : «بی تو غمگینم» و «پونه» (مونوگرام)
 • عمیمی نژاد : «نفرین بر جدائی» و «شکوه» (مونوگرام)
 • گروه گلدن رینگ : «یک قصه» و «بدرود» (مونوگرام)
 • گروه گلدن رینگ : «شاد شاد» و «گفتگوی سازها» (مونوگرام)
 • گوگوش : «بیقرار» و «فلفل نبین چه ریزه» (مونوگرام)
 • گیتی : «تمنا» و «صدفهای شکسته» (مونوگرام)
 • ویگن : پوزش (مونوگرام)