صفحه اصلی     |     آگهی ها     |     مجلات     |     سینمای فارسی     |     عکسها     |     کتابخانه     |     آهنگها     |     درباره جوانان     |     تماس با ما     |     بازگشت
فهرست نوارهای ثبت شده استریو پریما

 آهــنــگآ و ا ز
 استریو پریما - ستار (4)جنوبیستار
 زیبا پرستی"
 بود و نبود"
 زخم"
 شام آخر"
 فریب"
 مرثیه"
 غزل بهت"
 گلهای کاغذی"
 شهر غم"
 شب و دیوار"
 خانه بدوش"
 مرثیه"
 موزیک بی کلامندارد
 
 استریو پریما - نوش آفرینبخون بخوننوش آفرین
 عاشقم باش"
 صاحب"
 فریاد"
 عرضه"
 طاق بلور"
 صدای مهربونی"
 دعوت"
 تو نمیتونی بد باشی"
 خلعت"
 صدای جرس"
 حوا"
 
 استریو پریما - کنسرت عذرخواه (2)بانوعذرخواه
 ولوله"
 شهید"
 انتظار"
 زیارت"
 گریه"
 قسم"
 گل پری"
 دروغ نیه"
 بلامی سر"
 نامه"
 مسافر"