صفحه اصلی     |     آگهی ها     |     مجلات     |     سینمای فارسی     |     عکسها     |     کتابخانه     |     آهنگها     |     درباره جوانان     |     تماس با ما     |     بازگشت
فهرست نوارهای ثبت شده استریو پریا

 آهــنــگآ و ا ز
 استریو پریا - نوار شماره 12 - گیتا 1زنبور عشقگیتا
 قناری"
 ایدل ایدل"
 آئینه دق"
 یکدفعه عاشق شدم"
 دست کشیدم از عاشقی"
 تابستون"
 چرا قهری"
 شکار آهو"
 غریبه"
 باریک الله"
 آدم عاقل مگه عاشق میشه"