صفحه اصلی     |     آگهی ها     |     مجلات     |     سینمای فارسی     |     عکسها     |     کتابخانه     |     آهنگها     |     درباره جوانان     |     تماس با ما     |     بازگشت
فهرست نوارهای ثبت شده سوپر 2000

 آهــنــگآ و ا ز
 سوپر 2000 - نوار شماره 11 - شهرام جدیدهوای دیارشهرام شب پره
 تهرون"
 راک اند رول"
 دروغگو"
 عاشقی هم حدی داره"
 وای وای"
 گرگ و بره"
 دو کبوتر"
 تخت سلیمون"
 ایشالا"
 داغ بوسه"
 سامسون و دلیله"
 اسو اسو"
 یار کپلو"
 لیلا"
 قصه"