صفحه اصلی     |     آگهی ها     |     مجلات     |     سینمای فارسی     |     عکسها     |     کتابخانه     |     آهنگها     |     درباره جوانان     |     تماس با ما     |     بازگشت
فهرست نوارهای ثبت شده شاپرک

 آهــنــگآ و ا ز
 شاپرک - نوار شماره 34 - حسین موفق 2جواب سلامحسین موفق
 هم پیاله"
 یاد اون روزا"
 آوازه خون غمگین"
 شنیدن کی بود مانند دیدن"
 سیگار و جام"
 نقاش"
 درهای بسته"
 خداحافظ عزیزم"
 موزیک بی کلامندارد
 
 شاپرک - نوار شماره 145 - آلبوم جهانگیرکبوترجهانگیر
 عروس خانم"
 بی محبت"
 ناله مستانه"
 تلفن"
 آره والا"
 من عاشقتم"
 نامه به مادر"
 ساحل غم"
 پند پیر"
 حسودیم میشه"
 تصویر تو"
 اسیر"
 موزیک بی کلامندارد
 
 شاپرک - نوار شماره 236 - نادر ممتاز (3) - فکاهیمن زن ندارمنادر ممتاز
 گول نمی خوریم"
 شوهر"
 تاکسی خالی"
 آی جونم"
 ضربیندارد
 دوشیزهنادر ممتاز
 صاحبخونه"
 مرد شجاع"
 هیپی ها"
 زن نمی خوام"
 دلم آتش گرفته"
 هوشی بیداره"
 ضربیندارد
 
 شاپرک - نوار شماره 242 - کنسرت جدید آغاسیالهی امشب صبح نشهآغاسی
 ساقی"
 هم فال هم تماشا"
 با یک تیر دو نشون"
 دختر خوشگل"
 یادم کن"
 خط قرمز"
 پیام"
 بازم می"
 شیلا"
 
 شاپرک - نوار شماره 262 - علی نظریوفای زنعلی نظری
 نمی دانی که می دانم"
 خوشگله"
 یارب یارب"
 رفتم و رفتم و رفتم"
 دلم میخواد"
 بیا برقصیم"
 لیلا"
 برگرد"
 دلم شکست"
 
 شاپرک - نوار شماره 306 - روحپرور - قادریزنعباس قادری
 ای خدامریم روحپرور
 حرف نگفتهعباس قادری
 فاصلهمریم روحپرور
 دست بی نمکعباس قادری
 سنگعباس قادری
 قسم و گریهمریم روحپرور
 نمیخوامعباس قادری
 چه انتظاری داریمریم روحپرور
 محبتعباس قادری