صفحه اصلی     |     آگهی ها     |     مجلات     |     سینمای فارسی     |     عکسها     |     کتابخانه     |     آهنگها     |     درباره جوانان     |     تماس با ما     |     بازگشت
فهرست نوارهای ثبت شده شقایق

 آهــنــگآ و ا ز
 شقایق - نوار شماره 2 - عباس قادریساعتعباس قادری
 اصرار نکن"
 نرو نرو"
 عزیزترین"
 تکه سنگ"
 عادت"
 پیکر سنگی"
 زلیخا"
 جوونی"
 ده لو خوشگله"
 
 شقایق - نوار شماره 3 - رضا جعفریناهید خوشگلهرضا جعفری
 آدما"
 خلایق"
 یا کریم"
 یادت بمونه"
 بوسه"
 گریزان"
 طالع"