صفحه اصلی     |     آگهی ها     |     مجلات     |     سینمای فارسی     |     عکسها     |     کتابخانه     |     آهنگها     |     درباره جوانان     |     تماس با ما     |     بازگشت
فهرست نوارهای ثبت شده سوپر شاپرک

 آهــنــگآ و ا ز
 سوپر شاپرک - نوار شماره 78 - آلبوم نیلوفر (1)پیرهن خال خالنیلوفر
 یار دیگه داری"
 الله"
 شب دلکم"
 نامادری"
 زری خانم"
 فردا خیلی دیره"
 فریب"
 نیرنگ"
 وای وای"
 به او بگو"
 دل دیوونه"
 
 سوپر شاپرک - نوار شماره 336 - محلی خرم آبادینازارکممحمدحسین سپهوند
 کفتر نامه رسان"
 دوچار عشق"
 سبزگیائی"
 ایشا اوشان"
 گل زرد غم"
 عروسی خرم آباد"
 تش و نی ده جونم"
 نارون"
 چادر زری"