صفحه اصلی     |     آگهی ها     |     مجلات     |     سینمای فارسی     |     عکسها     |     کتابخانه     |     آهنگها     |     درباره جوانان     |     تماس با ما     |     بازگشت
فهرست نوارهای ثبت شده استریو آنیتا

 آهــنــگآ و ا ز
 استریو آنیتا - آلبوم ماندهاو بردممانده
 ماه شب چهارده"
 اشک رنگینی"
 ورد زبون"
 دل من"
 گریه نکن"
 کجا رفتی"
 عروس گلها"
 رودخونه دزفول"
 نشکن دل ما را"
 دختر دزفولی"
 موزیک بی کلامندارد