صفحه اصلی     |     آگهی ها     |     مجلات     |     سینمای فارسی     |     عکسها     |     کتابخانه     |     آهنگها     |     درباره جوانان     |     تماس با ما     |     بازگشت
فهرست نوارهای ثبت شده استریو پنگوئن

 آهــنــگآ و ا ز
 استریو پنگوئن - نوار شماره 169 - کنسرت جدید حمیرامسافر غریبحمیرا
 وای وای"
 شب عاشق"
 گذشته"
 همزبونم باش"
 دوستت دارم"
 هوای قفس"
 وقتی که تو رفتی"
 زمزمه"
 دنیا دنیا"
 راه جدائی"
 موزیک بی کلامندارد
 
 استریو پنگوئن - گلچین روز (6)همکلاسایرج حبیبی
 لبخندمهستی
 ساقیمانده
 سلاممعارف
 دروغ میگینجم الدین
 یار یار کردمپژمان
 عرعنانشر
 تهمت نارواشعله
 قاصدکجواد یساری
 مادرجمشید نجفی
 جمیلهجمیل
 موزیک بی کلامندارد