صفحه اصلی     |     آگهی ها     |     مجلات     |     سینمای فارسی     |     عکسها     |     کتابخانه     |     آهنگها     |     درباره جوانان     |     تماس با ما     |     بازگشت
فهرست نوارهای ثبت شده استریو ال کوردوبس

 آهــنــگآ و ا ز
 استریو ال کوردوبس - نوار شماره 1 - عماد رامفرنگیسعماد رام
 آی بانو"
 قصه دل"
 نگاه بیگانه"
 بیکس و تنها"
 حکایت دل"
 هو لیلا"
 قصه حال من"
 آفتاب درآمد"
 نامهربون"
 شانه"
 کنسرتو کمانچهندارد
 
 استریو ال کوردوبس - آلبوم فرخ زادآبشارفریدون فرخزاد
 سکوت"
 همسفر"
 غروب"
 از پنده تا پرواز"
 آوازه خوان نه آواز"
 پسران صحرا"
 افسانه زندگی"
 برف زمستان"
 برای همیشه"
 یه گندم از حسن من"
 آراجیم"
 آیا برامش را دوست دارید"
 هزار و یک شب"
 عاشقانه"