صفحه اصلی     |     آگهی ها     |     مجلات     |     سینمای فارسی     |     عکسها     |     کتابخانه     |     آهنگها     |     درباره جوانان     |     تماس با ما     |     بازگشت
فهرست نوارهای ثبت شده استریو قوقولو

 آهــنــگآ و ا ز
 استریو قوقولو - درویش جاویدانعمو صالحدرویش جاویدان
 چینی بندزن"
 باباکوهی"
 قشنگه"
 عزیز جون"
 به به"
 بی بی جون"
 من مست و تو دیوانه"
 دوستش دارم"
 من خدا را دیده ام"