صفحه اصلی     |     آگهی ها     |     مجلات     |     سینمای فارسی     |     عکسها     |     کتابخانه     |     آهنگها     |     درباره جوانان     |     تماس با ما     |     بازگشت
فهرست نوارهای ثبت شده داریوش شیراز

 آهــنــگآ و ا ز
 داریوش شیراز - نوار شماره 40 - غضنفر راستیدختر کدخداغضنفر راستی
 چهارشنبه سوری"
 تازه به تازه، نو به نو"
 یار کازرونی"
 دل من غصه داره"
 ستاره آسمون"
 مستم مستم"
 گلنسا"
 مریم گلمو"
 دختر جهرم"
 دختر بویر احمدی"
 بهار کازرون"
 
 داریوش شیراز - نوار شماره 91 - کنسرت گلنار دهقان (12)لریگلنار دهقان
 پیکان سواری"
 جهرمی غنچه گل"
 حمومی"
 جونی جونی"
 دایقزی"
 شب مهتاب"
 موزیک بی کلامندارد