صفحه اصلی     |     آگهی ها     |     مجلات     |     سینمای فارسی     |     عکسها     |     کتابخانه     |     آهنگها     |     درباره جوانان     |     تماس با ما     |     بازگشت
فهرست نوارهای ثبت شده استریو جم

 آهــنــگآ و ا ز
 استریو جم - نوار شماره 307 - سوسن و آغاسیباتو قهرمآغاسی
 می بخورسوسن
 آمنهآغاسی
 به من بگوسوسن
 یا رب تا کی تنهاآغاسی
 آخ به دلمسوسن
 نفتی نفتیآغاسی
 انتظارسوسن
 میخونه چیآغاسی
 قلش بدهسوسن
 قالیچه حضرت سلیمونآغاسی
 اون کیهسوسن
 گلنساآغاسی