صفحه اصلی     |     آگهی ها     |     مجلات     |     سینمای فارسی     |     عکسها     |     کتابخانه     |     آهنگها     |     درباره جوانان     |     تماس با ما     |     بازگشت
فهرست نوارهای ثبت شده استریو رنگین کمان

 آهــنــگآ و ا ز
 استریو رنگین کمان - نوار شماره 126 - آلبوم گیتا 3خواهش میکنمگیتا
 دلباخته"
 تنگه دلم"
 ساربان"
 چشمم تورا گرفته"
 گریه چه فایده داره"
 مگه تقدیر منه"
 داش آکل"
 چرا غصه چرا غم"
 مرد مست"
 گل عاشق"
 موزیک بی کلام ندارد
 
 رنگین کمان - نوار شماره 178 - کنسرت پروا 2سرنوشتپروا
 دلپذیر"
 سوغاتی"
 شهر آشفته"
 عشق تو"
 طناب"
 سبزه"
 قبا"
 ای شانس"
 حرف تازه"
 عادت"
 بلای عشق"