صفحه اصلی     |     آگهی ها     |     مجلات     |     سینمای فارسی     |     عکسها     |     کتابخانه     |     آهنگها     |     درباره جوانان     |     تماس با ما     |     بازگشت
فهرست نوارهای ثبت شده استریو عظیمی

 آهــنــگآ و ا ز
 استریو عظیمی - نوار شماره 224 - آلبوم آزیتاخاطره هاآزیتا
 قبله عشق"
 کلبه چوبی"
 دختر غم"
 سنگر"
 زندگی"
 ها والله"
 توبه"
 ستاره"
 کجا رفت"
 الهی خیر نبینی"
 دختر تنها"
 شیراز"