صفحه اصلی     |     آگهی ها     |     مجلات     |     سینمای فارسی     |     عکسها     |     کتابخانه     |     آهنگها     |     درباره جوانان     |     تماس با ما     |     بازگشت
فهرست نوارهای ثبت شده سوپر صدا

 آهــنــگآ و ا ز
 سوپر صدا - نوار شماره 158 - آلبوم جدید فرشتهای مردفرشته
 معبود"
 آی آدمهای عاشق"
 شهر خالی"
 نم نم بارون"
 دیگه دنبالم نیا"
 چون و چرا"
 مگه از سنگه دلم"
 نفرین بر جدایی"
 یار من"
 مگه نبود"
 گل سرخ"
 عزیزم گریه نکن"