صفحه اصلی     |     آگهی ها     |     مجلات     |     سینمای فارسی     |     عکسها     |     کتابخانه     |     آهنگها     |     درباره جوانان     |     تماس با ما     |     بازگشت
فهرست نوارهای ثبت شده سوپر دیسکو

 آهــنــگآ و ا ز
 سوپر دیسکو - نوار شماره 64 - داریوش و دیسکو 20بخود رسیدنداریوش
 فصل تازهگوگوش
 یادحسن شماعی زاده
 غم با تو نبودنحبیب
 عشق تازهلیلا فروهر
 شب مرد تنهاابی
 پیکرهمازیار
 گمشدهگوگوش
 قهرکوروش یغمایی
 طلوع از مغربمارتیک
 دعاامیر آرام
 خرس کوکیحبیب
 بوف کورسارو
 موزیک بی کلامندارد
 
 سوپر دیسکو - نوار شماره 26 - دیسکو 21درختحسن شماعی زاده
 پیشکشگوگوش
 اجازهداریوش
 منو نترسونستار
 رحم کنابی
 گل زردلیلا فروهر
 فریاد زیر آبداریوش
 مادرحبیب
 ستارهسلی
 آدم و حواگوگوش
 رستنفرزین
 ساقهکوروش بغمایی
 چیکه چیکهابی لیتلز