صفحه اصلی     |     آگهی ها     |     مجلات     |     سینمای فارسی     |     عکسها     |     کتابخانه     |     آهنگها     |     درباره جوانان     |     تماس با ما     |     بازگشت
فهرست نوارهای ثبت شده استریو اسکاچ

 آهــنــگآ و ا ز
 استریو اسکاچ - نوار شماره 26 - جدید جمشید نجفیناشناسجمشید نجفی
 نم نم بارون"
 دیوونه چه میدونه"
 نرگس"
 دلم صبر نداره"
 ناکام"
 عاشقم من"
 مرد مست"
 گل عاشق"
 نوای دل"
 قصه دریا"
 کبوترها"