صفحه اصلی     |     آگهی ها     |     مجلات     |     سینمای فارسی     |     عکسها     |     کتابخانه     |     آهنگها     |     درباره جوانان     |     تماس با ما     |     بازگشت
فهرست نوارهای ثبت شده استریو دالبی

 آهــنــگآ و ا ز
 استریو دالبی - نوار شماره 138 - آلبوم گیتا (4)من و توگیتا
 شکر خدا"
 قصه مادربزرگ"
 دیر آمدی"
 بجز تو"
 عزیزم"
 انگوری"
 بیگانگی"
 پیش تو"
 خواهش میکنم"
 چی گفت"