صفحه اصلی     |     آگهی ها     |     مجلات     |     سینمای فارسی     |     عکسها     |     کتابخانه     |     آهنگها     |     درباره جوانان     |     تماس با ما     |     بازگشت
فهرست نوارهای ثبت شده استریو کوکولو

 آهــنــگآ و ا ز
 استریو کوکولو - نوار شماره 243 - مصطفی رستمی 1شاهچراغمصطفی رستمی
 خواهرا"
 خواب خوش"
 معتاد"
 اگه بمیری"
 تو بودی"
 حرفت چیه"
 دیوونه"
 غم تنهایی"
 گریه های شبانه"