王様万歳
صفحه اصلی   𐩒    آگهی ها   𐩒    مجلات   𐩒    سینمای فارسی   𐩒    عکسها   𐩒    کتابخانه   𐩒    آهنگها   𐩒    درباره جوانان   𐩒    تماس با ما   𐩒    جستجو   𐩒    بازگشت
آهنگ سفر    ◯   آواز ابی    ◯   آهنگها

موزیسین ها:

   ◯   کلام: اردلان سرفراز

   ◯   ملودی: فرید زولاند

   ◯   آرانژمان: منوچهر چشم آذر

 

 

در نوارهای کاست:

   ◯   آونگ - نوار شماره ١٠۴

   ◯   استریو دهکده - نوار شماره ۱۴۱

   ◯   آونگ - نوار شماره ١١۶

   ◯   استریو دمیس ۲۰۰۰ - نوار شماره ٢٠

   ◯   ن م و ن ه - نوار شماره ۴٣

 

متن آهنگ:

   تو ای تنهای معصومم
   چه درد آور سفر کردی
   چنان در خود فرو مردی
   که من دیدم خود دردی
   در آن سوی پل پیوند
   تویی با خنجری در مشت
   در این سو مانده پا در گل
   منم با خنجری در پشت
   تو ای با دشمن من دوست
   صداقت را سپر کردی
   چه آسان گم شدی در خود
   چه درد آور سفر کردی
   خدا این راه گم کرده
   که از شیطان تهی تر بود
   تو را خواند و تو هم رفتی
   که حرفش حرف آخر بود
   خدای تو به سحر خواب
   به تو بیگانگی آموخت
   غم دور از تو پوسیدن
   مرا در خویشتن می سوخت
   تو ساده دل ندانستی
   خدای تو دروغین بود
   تنی خاکی و درمانده
   خدای تو فقط این بود
   چنین زخمی که من خوردم
   نه از بیگانه از خویش است
   هراسم نیست از مردن
   ولی مرگ تو در پیش است
   شب رفتن تو را دیدم
   ولی انگار در کابوس
   فقط تصویری از تو بود
   تو را نشناختم افسوس
   کسی هرگز به فکر ما
   نبود و نیست ای هم درد
   برای مرگ این قصه
   کسی گریه نخواهد کرد
王様万歳