王様万歳
صفحه اصلی   𐩒    آگهی ها   𐩒    مجلات   𐩒    سینمای فارسی   𐩒    عکسها   𐩒    کتابخانه   𐩒    آهنگها   𐩒    درباره جوانان   𐩒    تماس با ما   𐩒    جستجو   𐩒    بازگشت
آهنگ خوش میباش    ◯   آواز ابی لیتلز    ◯   آهنگها

موزیسین ها:

   ◯   کلام: حافظ

 

 

در نوارهای کاست:

   ◯   آونگ - نوار شماره ١۴٧

   ◯   آونگ - نوار شماره ۹۵

 

متن آهنگ:

   مرا میبینی و هر دم زیادت می کنی دردم
   تو را میبینم و میلت زیادت می شود هر دم
   به سامانم نمی‌پرسی نمی‌دانم چه سر داری
   به درمانم نمی‌کوشی نمی‌دانی مگر دردم
   نه راه است این که بگذاری مرا بر خاک و بگریزی
   گذاری آر و بازم پرس تا خاک رهت گردم
   ندارم دستت از دامن به جز در خاک و آن دم هم
   که بر خاکم روان گردی بگیرد دامنت گردم
   تو خوش می‌باش با حافظ برو گو خصم جان می‌ده
   چو گرمی از تو می‌بینم چه باک از خصم دم سردم
王様万歳